Pensioen

6766676

Pensioenregelingen bij scheiden
Bij scheiden moeten er een hoop zaken goed geregeld worden. Denk aan wie er in jullie huis gaat wonen, hoe de verzorging van de kinderen eruit komt te zien en hoe de verdeling van de gezamenlijke spullen wordt vastgelegd. Waarschijnlijk heb je dan nog helemaal niet gedacht aan je pensioen en dat zou je wel moeten doen. Je hebt namelijk recht op de helft van het pensioen van je ex-partner, wat hij of zij tijdens jullie huwelijk heeft opgebouwd.

Ouderdomspensioen
Dat je een deel van het pensioen van je ex-partner krijgt na de scheiding is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten. Hierin staat dat jij, tenzij anders afgesproken, recht hebt op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit hoeft niet via de rechtbank afgedwongen te worden.

101010

Nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen wordt in eerste instantie uitgekeerd als je partner nog tijdens het huwelijk komt te overlijden, maar hier heb je ook recht op als jullie gescheiden zijn en je ex-partner overlijdt. Het pensioen wordt dan uitgekeerd aan de nabestaanden en als ex-partner krijg je dan een zogenoemd ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ uitgekeerd.

Pensioenrechten
Het is dus wettelijk geregeld dat je sowieso op je oude dag pensioen ontvangt als je gescheiden bent. Je kunt die informatie terugvinden in de wettekst verevening pensioenrechten. Hierin is ook te lezen op welke manier en door wie de pensioenen worden uitgekeerd. Het is dus verstandig om dit tijdens je scheiding goed door te lezen zodat zowel jij als je ex-partner weten wat er van je wordt verwacht.

AOW09090909
Naast het opgebouwde pensioen kennen we ook een basispensioen. Het basispensioen, ofwel AOW, hoeft niet uitbetaald te worden aan de ex-partner. De AOW wordt uitgekeerd op de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden en is bedoeld voor jouzelf. Iedereen die de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden bereikt krijgt het AOW. Ook mensen die niet of nauwelijks hebben gewerkt.

In Nederland zijn er verschillende instanties die helpen bij het begeleiding van een scheiding zodat deze zo min mogelijk nare gevolgen voor de kinderen hebben. In het volgende filmpje is te zien hoe een jeugdhulp instantie in Amsterdam dit doet.

Bekijk ook het volgende filmpje van het juridisch loket:

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over pensioen