Mediation bij scheiden

7278127831

De onafhankelijke mediator
Een van de belangrijkste pijlers onder een goed geregelde scheiding is het acceptatieproces. Als beide ex-partners het gevoel hebben dat de scheiding goed is geregeld kan er meer worden bereikt dan bij een scheidingsproces met over en weer verwijten. De mediator kan als geen ander dat proces begeleiden. Een mediator lost problemen op maar als onafhankelijke tussenpersoon. Hij zorgt voor oplossingen die voor beide ex-partners aanvaardbaar zijn. De basisgedachte is dat er geen winnaars hoeven te zijn maar ook geen verliezers.

898888

Kinderen en een scheiding
Hoewel een scheiding sociaal in brede kring een geaccepteerd gegeven is blijft een scheiding voor kinderen altijd lastig. Natuurlijk zijn kinderen loyaal maar ze moeten ook hun weg vinden bij een scheiding. Het maakt niet uit of er sprake is van een co-ouderschap of een bezoekregeling, in alle gevallen willen de ouders de beste oplossing voor de kinderen bewerkstelligen.
De rol die de mediator daarbij kan spelen is heel belangrijk.

De mediator als bemiddelaar55555151
Op welke wijze je het ook bekijkt, een scheiding is altijd het gevolg van een dispuut, namelijk dat twee mensen niet meer samen verder willen. Ook al is er goed overleg onderling en volledige acceptatie, er kunnen kleine wrijvingen optreden als het om emotionele zaken gaat. Als het om de kinderen gaat zijn die emoties nog een stukje heftiger. De kans dat op dat gebied strubbelingen ontstaan is aanwezig. De mediator echter kan wel die noodzakelijke afspraken bevestigd krijgen vanwege de onafhankelijke positie van de mediator.

De vertrouwensrol van de mediator
In de gesprekken met een mediator zal snel blijken dat de mediator een vertrouwenspersoon wordt. Dat moet ok wel omdat de mediator alle ins en outs van een scheiding moet kennen. Op basis van die ins en outs zal immers een scheidingsplan moeten worden opgesteld. Een mediator kan bij de ene partij net dat voor elkaar krijgen wat de andere partner niet lukt.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over mediation