Gezondheid

1234

Goed in je vel zitten
Iedereen wil graag een gezond lichaam. We weten allemaal dat een gezond lichaam bevorderlijk is voor de mate waarin je je gelukkig voelt. Dat gevoel van geluk en je gezond voelen maakt je sterker wanneer het eens tegen zit. Niet iedereen heeft het geluk om een leven lang in een gezond lichaam rond te lopen. Helaas zijn er tal van kwaaltjes die die gezondheid beïnvloeden. Die kwaaltjes kunnen onbeduidend zijn maar ze kunnen soms ook grote invloed op je leven hebben.

Definitie van gezondheid55515
Er bestaan tal van definities over gezondheid en eigenlijk zal voor iedereen de definitie anders zijn. We hebben allemaal onze eigen kijk om gezondheid in het algemeen en op die van onszelf in het bijzonder. Toch kunnen we in grote lijnen stellen dat gezondheid is op te splitsen in lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid.

Onze lichamelijke gezondheid
Onze maatschappij en onze rol in die maatschappij heeft zijn invloed op de lichamelijke gezondheid van ons mensen. De consumptiemaatschappij heeft gezorgd voor een ander eetpatroon met alle gevolgen voor onze gezondheid. Daar zijn we ons ook wel degelijk van bewust en proberen we met sporten en gezond eten de nadelige gevolgen van de consumptiemaatschappij te beperken.

42242442

Onze geestelijke gezondheid
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Natuurlijk weten we allemaal dat die beide dingen samengaan en dat de een van invloed is op de ander. Als we hoofdpijn hebben zijn we niet de meest vrolijke huisgenoten. Door het sporten en gezond eten proberen we ons lichaam gezond te houden waardoor we ons ook beter gaan voelen.

Maar andersom geldt ook. Als we positief in het leven staan en als we ons gelukkig voelen zullen lichamelijke ongemakken minder de overhand krijgen. Goed in je vel zitten geeft de samenwerking tussen geest en lichaam goed weer.

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende pagina’s over gezondheid