Belastingen

9812498124902

Scheiden en belastingen: wat er moet gebeuren
Tijdens je huwelijk ben je voor de belastingdienst fiscale partners. Dit komt pas te vervallen als jullie het verzoek tot echtscheiding hebben ingediend en jullie niet meer op hetzelfde adres wonen. Na een scheiding heb je geen gezamenlijk inkomen meer en dus ook geen gezamenlijke aftrekposten.

Je moet nu dus afzonderlijk van elkaar belastingaangifte gaan doen. Toch is het soms voordeliger om het eerste jaar na de scheiding nog fiscale partners te blijven.

Wel en niet aftrekbaar
In principe zijn de kosten die je moet maken voor het verkrijgen van partneralimentatie aftrekbaar voor de belasting. Er zijn echter ook zaken die niet aftrekbaar zijn, zoals de kosten voor de echtscheiding. Als er kosten zijn verbonden aan het betalen van alimentatie, dan zijn die niet aftrekbaar.

En als je alimentatie ontvangt dan wordt dat gezien als een inkomen, dus dat moet je melden bij de belastingdienst. Kinderalimentatie wordt niet als inkomen gezien.

12747896321652

Heffingskortingen
Op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen krijg je heffingskortingen. Hier heb je recht op, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je gaat scheiden dan kan dat gevolgen hebben voor je heffingskortingen. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met alleenstaande-ouderkorting, algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Laat je bij een expert informeren over waar jij in jouw situatie recht op hebt.

Voorlopige aanslag77781818128737124125
Je kunt iedere kalenderjaar een voorlopige aanslag ontvangen van de Belastingdienst. Hierin wordt een schatting gemaakt van de inkomsten op basis van de aanslag van het kalenderjaar ervoor. Hierbij is het belangrijk dat de Belastingdienst weet op welke datum je bent gescheiden.

Ga je namelijk voor 1 juli scheiden, dan moet je eventuele heffingskortingen terugbetalen. Als je na 30 juni scheidt, dan vervallen alle kortingen met ingang van het volgende jaar. Laat je hierom dus goed adviseren door een belastingadviseur zodat je weet waar je aan toe bent.

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende pagina’s over bezitting