Alimentatie

Alimentatie en scheiding
Als een relatie is beëindigd en de scheiding is uitgesproken dan wil dat niet zeggen dat beide ex-partners definitief niets meer met elkaar te maken hebben. Dan kan wel indien er geen kinderen in het spel zijn en als beide ex-partners allebei voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Maar dat is lang niet altijd het geval.

De onderhoudsplicht
Alimentatie betekent niets meer of minder dan onderhoudsplicht. Bij een scheiding dienen beide ex-partners er voor te zorgen dat de ander wordt bijgestaan indien een ex-partner niet voldoende inkomen heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. In de praktijk betekent dat wel dat beide ex-partners nog jaren met elkaar te maken hebben.

Partneralimentatie
De onderhoudsplicht is onder te verdelen in twee categorieën, de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De eerste is van toepassing op de plicht van de ene ex-partner om de andere ex-partner financieel te ondersteunen indien een van beide zelf niet voldoende inkomen heeft. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de levensstandaard voor het huwelijk en de mate waarin de een kan bijdragen in het levensonderhoud van de ander.

Duur van partneralimentatie;

  • De partner betaalt twaalf jaar partneralimentatie indien het huwelijk met of zonder kinderen langer dan vijf jaar heeft geduurd.
  • De partner betaalt net zolang partneralimentatie als dat het huwelijk heeft geduurd (indien het huwelijk minder dan vijf jaar stand heeft gehouden).

Kinderalimentatie
Het spreekt voor zich dat bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken de ex-partners verantwoordelijk blijven voor het levensonderhoud van de kinderen. Hoeveel de ouders moeten bijdragen is afhankelijk van de behoefte van het kind en natuurlijk van de mate waarin ouders kunnen bijdragen op basis van hun eigen inkomen. Deze alimentatieplicht geldt tot een kind 21 jaar is.

Afzien van alimentatie
In een echtscheidingsconvenant kunnen beide ex-partners vastleggen dat ze afzien van partneralimentatie. In zo’n geval kan geen van beide ex-partners aanspraak maken op een bijdrage van de ander in het levensonderhoud. Kinderalimentatie is verplicht en daar kan niet van worden afgeweken in een convenant.

Bekijk de video: ‘Wat zijn de gevolgen voor de alimentatie als mijn ex overlijdt?’

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende alimentatie pagina’s